Ελλάδα -> Στερεά Ελλάδα -> Αθήνα-Πειραιάς

ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πηγή: ΕΤΟΑΑ, Φωτογράφος: Κοιλαλούς