Grèce -> Grèce Centrale -> Athens-Piraeus

ATHENS-PIRAEUS

Source: ETOAA, Photo by Koilalous