ΙΚΑΡΙΑ

Ο Αρμενιστής, τουριστικό κέντρο της Ικαρίας.