Ελλάδα -> Θράκη -> Έβρου -> Αλεξανδρούπολη
MAPS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ο φάρος της Αλεξανδρούπολης.