ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ VILLAGE ΝΑΪΑΔΕΣ, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια & Διαμερίσματα, Δισπήλιο, Καστοριάς
Κράτηση: ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ VILLAGE ΝΑΪΑΔΕΣ, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια & Διαμερίσματα, Δισπήλιο, Καστοριάς
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ VILLAGE ΝΑΪΑΔΕΣ
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια & Διαμερίσματα
Δισπήλιο, Καστοριάς

Για να επικοινωνήσετε με το ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ VILLAGE ΝΑΪΑΔΕΣ :
Καλέστε το 9019015177* και αμέσως μετά το ηχητικό μήνυμα δώστε τον κωδικό του συγκροτήματος 28209 και πατήστε το πλήκτρο #. Η κλήση σας θα μεταβιβαστεί στο τηλέφωνο του καταλύματος. (Η υπηρεσία διατίθεται για κλήσεις εντός Ελλάδας)

* VOICETELEMEDIA από σταθερό: 1,56 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής τηλεφωνίας,
από κινητό: 1,59 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους κινητής βάσει λογαριασμού
Γραμμή παραπόνων υπηρεσίας: 2311260310