Κράτηση: ΒΙΛΑ ΜΙΛΕΝΑ, Βίλλα, Πλαταριά, Θεσπρωτίας
ΒΙΛΑ ΜΙΛΕΝΑ
Βίλλα
Πλαταριά, Θεσπρωτίας