ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Παπανικολάου 34 & Αγίου Σπυρίδωνος 6, Ναύπλιο, Αργολίδα
Κράτηση: ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Παπανικολάου 34 & Αγίου Σπυρίδωνος 6, Ναύπλιο, Αργολίδας
ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Παπανικολάου 34 & Αγίου Σπυρίδωνος 6, Ναύπλιο, Αργολίδας

Για να επικοινωνήσετε με το ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ :
Καλέστε το 9019015177* και αμέσως μετά το ηχητικό μήνυμα δώστε τον κωδικό του συγκροτήματος 21823 και πατήστε το πλήκτρο #. Η κλήση σας θα μεταβιβαστεί στο τηλέφωνο του καταλύματος. (Η υπηρεσία διατίθεται για κλήσεις εντός Ελλάδας)

* VOICETELEMEDIA από σταθερό: 1,56 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής τηλεφωνίας,
από κινητό: 1,59 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους κινητής βάσει λογαριασμού
Γραμμή παραπόνων υπηρεσίας: 2311260310