Κράτηση: ΟΛΥΜΠΙΚΟ, Ξενοδοχείο, Ορμύλια, Χαλκιδικής
ΟΛΥΜΠΙΚΟ
Ξενοδοχείο
Ορμύλια, Χαλκιδικής