ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΝΙΚΗ, Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα, Καψάλι, Κύθηρα, Πειραιώς
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΝΙΚΗ
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα
Καψάλι, Κύθηρα, Πειραιώς

Για να επικοινωνήσετε με το ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΝΙΚΗ :
Καλέστε το 9019015177* και αμέσως μετά το ηχητικό μήνυμα δώστε τον κωδικό του συγκροτήματος 26667 και πατήστε το πλήκτρο #. Η κλήση σας θα μεταβιβαστεί στο τηλέφωνο του καταλύματος. (Η υπηρεσία διατίθεται για κλήσεις εντός Ελλάδας)

* VOICETELEMEDIA από σταθερό: 1,56 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής τηλεφωνίας,
από κινητό: 1,59 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους κινητής βάσει λογαριασμού
Γραμμή παραπόνων υπηρεσίας: 2311260310