ΜΟΡΦΕΑΣ
Ξενοδοχείο Επιπλ. Διαμερισμάτων
Χανιώτης, Χαλκιδικής