ΛΥΜΠΕΡΗ
Ξενοδοχείο Επιπλ. Διαμερισμάτων
Μύρινα, Λήμνος, Λέσβου