Κράτηση: ΛΙΘΟΣ, Παραδοσιακός Ξενώνας, Βολισσός, Χίος, Χίου
ΛΙΘΟΣ
Παραδοσιακός Ξενώνας
Βολισσός, Χίος, Χίου