ΚΑΡΓΑΣ ΒΑΣ.
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Αχλαδερή, Εύβοια, Ευβοίας