ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΑΟΥΛΑ
Παραδοσιακός Ξενώνας
Γερολιμένας, Λακωνίας