ΜΕΓΑ ΘΕΡΕΤΡΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ, Ξενοδοχείο & Επιπλ. Διαμερίσματα, Λαγονήσι, Αθηνών
Κράτηση: ΜΕΓΑ ΘΕΡΕΤΡΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ, Ξενοδοχείο & Επιπλ. Διαμερίσματα, Λαγονήσι, Αθηνών
ΜΕΓΑ ΘΕΡΕΤΡΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ
Ξενοδοχείο & Επιπλ. Διαμερίσματα
Λαγονήσι, Αθηνών

Για να επικοινωνήσετε με το ΜΕΓΑ ΘΕΡΕΤΡΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ :
Καλέστε το 9019015177* και αμέσως μετά το ηχητικό μήνυμα δώστε τον κωδικό του συγκροτήματος 05538 και πατήστε το πλήκτρο #. Η κλήση σας θα μεταβιβαστεί στο τηλέφωνο του καταλύματος. (Η υπηρεσία διατίθεται για κλήσεις εντός Ελλάδας)

* VOICETELEMEDIA από σταθερό: 1,56 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής τηλεφωνίας,
από κινητό: 1,59 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους κινητής βάσει λογαριασμού
Γραμμή παραπόνων υπηρεσίας: 2311260310