Κράτηση: ΑΙΘΑΛΕΙΑ, Παραδοσιακός Ξενώνας, Βολισσός, Χίος, Χίου
ΑΙΘΑΛΕΙΑ
Παραδοσιακός Ξενώνας
Βολισσός, Χίος, Χίου