ΕΣΠΕΡΑΝΣ 1, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Ακτή Παπάγου 48 & Φολεγάνδρου, Ερμούπολη, Σύρος, Κυκλάδων
Κράτηση: ΕΣΠΕΡΑΝΣ 1, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Ακτή Παπάγου 48 & Φολεγάνδρου, Ερμούπολη, Σύρος, Κυκλάδων
ΕΣΠΕΡΑΝΣ 1
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Ακτή Παπάγου 48 & Φολεγάνδρου, Ερμούπολη, Σύρος, Κυκλάδων

Για να επικοινωνήσετε με το ΕΣΠΕΡΑΝΣ 1 :
Καλέστε το 9019015177* και αμέσως μετά το ηχητικό μήνυμα δώστε τον κωδικό του συγκροτήματος 03977 και πατήστε το πλήκτρο #. Η κλήση σας θα μεταβιβαστεί στο τηλέφωνο του καταλύματος. (Η υπηρεσία διατίθεται για κλήσεις εντός Ελλάδας)

* VOICETELEMEDIA από σταθερό: 1,56 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής τηλεφωνίας,
από κινητό: 1,59 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους κινητής βάσει λογαριασμού
Γραμμή παραπόνων υπηρεσίας: 2311260310