ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
Ξενοδοχείο Επιπλ. Διαμερισμάτων
Αμμουλιανή, Αμμουλιανή, Χαλκιδικής