ΚΑΠΤΑΙΝ'Σ (ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ)
Ξενοδοχείο
Σκαραμαγκάς, Αθηνών