Περίοδος λειτουργίας : 1 Μάι - 31 Οκτ

Από λιμάνι :150 μ.
Από πόλη/οικισμό :150 μ.
Από νοσοκομείο/κέντρο υγείας :100 μ.
Από παραλία :50 μ.

ΚΑΛΥΨΩ
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Βασιλική, Λευκάδα, Λευκάδας

Για να επικοινωνήσετε με το ΚΑΛΥΨΩ :
Καλέστε το 9019015177* και αμέσως μετά το ηχητικό μήνυμα δώστε τον κωδικό του συγκροτήματος 27412 και πατήστε το πλήκτρο #. Η κλήση σας θα μεταβιβαστεί στο τηλέφωνο του καταλύματος. (Η υπηρεσία διατίθεται για κλήσεις εντός Ελλάδας)

* VOICETELEMEDIA από σταθερό: 1,56 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής τηλεφωνίας,
από κινητό: 1,59 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους κινητής βάσει λογαριασμού
Γραμμή παραπόνων υπηρεσίας: 2311260310