Κράτηση: Β-Κ, Παραδοσιακός Ξενώνας, Άνω Τρίκαλα, Κορινθίας
Β-Κ
Παραδοσιακός Ξενώνας
Άνω Τρίκαλα, Κορινθίας