Περίοδος λειτουργίας : 1 Ιαν - 31 Δεκ

Κράτηση: ΑΤΛΑΝΤΙΚ, Ξενοδοχείο, Πεισίστρατου 99, Καλλιθέα, Αθηνών
ΑΤΛΑΝΤΙΚ
Ξενοδοχείο
Πεισίστρατου 99, Καλλιθέα, Αθηνών

Για να επικοινωνήσετε με το ΑΤΛΑΝΤΙΚ :
Καλέστε το 9019015177* και αμέσως μετά το ηχητικό μήνυμα δώστε τον κωδικό του συγκροτήματος 05509 και πατήστε το πλήκτρο #. Η κλήση σας θα μεταβιβαστεί στο τηλέφωνο του καταλύματος. (Η υπηρεσία διατίθεται για κλήσεις εντός Ελλάδας)

* VOICETELEMEDIA από σταθερό: 1,56 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής τηλεφωνίας,
από κινητό: 1,59 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους κινητής βάσει λογαριασμού
Γραμμή παραπόνων υπηρεσίας: 2311260310