Κράτηση: ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ, Ξενοδοχείο Επιπλ. Διαμερισμάτων, Πλατάνια, Χαλκιδικής
ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ
Ξενοδοχείο Επιπλ. Διαμερισμάτων
Πλατάνια, Χαλκιδικής