Περίοδος λειτουργίας : Μάιος - Σεπτέμβριος

Aπό αεροδρόμιο :14 χλμ.
Από λιμάνι :8 χλμ.
Από παραλία :50 μ.

Κράτηση: ΑΝΕΜΕΣ, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Αβλέμονας, Κύθηρα, Πειραιώς
ΑΝΕΜΕΣ
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Αβλέμονας, Κύθηρα, Πειραιώς

Για να επικοινωνήσετε με το ΑΝΕΜΕΣ :
Καλέστε το 9019015177* και αμέσως μετά το ηχητικό μήνυμα δώστε τον κωδικό του συγκροτήματος 27137 και πατήστε το πλήκτρο #. Η κλήση σας θα μεταβιβαστεί στο τηλέφωνο του καταλύματος. (Η υπηρεσία διατίθεται για κλήσεις εντός Ελλάδας)

* VOICETELEMEDIA από σταθερό: 1,56 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής τηλεφωνίας,
από κινητό: 1,59 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους κινητής βάσει λογαριασμού
Γραμμή παραπόνων υπηρεσίας: 2311260310