Κράτηση: ALMARE VILLAS, Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα, Κιοτάρι, Ρόδος, Δωδεκανήσου
ALMARE VILLAS
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα
Κιοτάρι, Ρόδος, Δωδεκανήσου

Για να επικοινωνήσετε με το ALMARE VILLAS :
Καλέστε το 9019015177* και αμέσως μετά το ηχητικό μήνυμα δώστε τον κωδικό του συγκροτήματος 21770 και πατήστε το πλήκτρο #. Η κλήση σας θα μεταβιβαστεί στο τηλέφωνο του καταλύματος. (Η υπηρεσία διατίθεται για κλήσεις εντός Ελλάδας)

* VOICETELEMEDIA από σταθερό: 1,56 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής τηλεφωνίας,
από κινητό: 1,59 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους κινητής βάσει λογαριασμού
Γραμμή παραπόνων υπηρεσίας: 2311260310