Κράτηση: ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ, Βίλλα, Σκάλα Φούρκας, Χαλκιδικής
ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ
Βίλλα
Σκάλα Φούρκας, Χαλκιδικής