Από παραλία :80 μ.

Κράτηση: 9 ΜΟΥΣΕΣ, Παραδοσιακά Επιπλ. Διαμερίσματα, Καστράκι, Νάξος, Κυκλάδων
9 ΜΟΥΣΕΣ
Παραδοσιακά Επιπλ. Διαμερίσματα
Καστράκι, Νάξος, Κυκλάδων

Για να επικοινωνήσετε με το 9 ΜΟΥΣΕΣ :
Καλέστε το 9019015177* και αμέσως μετά το ηχητικό μήνυμα δώστε τον κωδικό του συγκροτήματος 27228 και πατήστε το πλήκτρο #. Η κλήση σας θα μεταβιβαστεί στο τηλέφωνο του καταλύματος. (Η υπηρεσία διατίθεται για κλήσεις εντός Ελλάδας)

* VOICETELEMEDIA από σταθερό: 1,56 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής τηλεφωνίας,
από κινητό: 1,59 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους κινητής βάσει λογαριασμού
Γραμμή παραπόνων υπηρεσίας: 2311260310