Ελλάδα -> Μακεδονία -> Καβάλας Νομός -> Νέα Καρβάλη -> ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ