Ελλάδα -> Στερεά Ελλάδα -> Ανατολική Αττική -> Σπάτα -> ΣΟΦΙΤΕΛ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ