Ελλάδα -> Στερεά Ελλάδα -> Αθήνα-Πειραιάς -> Αθήνα -> ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΙΝΤΕΡΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ