Ελλάδα -> Κυκλάδες -> Μήλος -> Αδάμας -> ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΣ