Ελλάδα -> Κρήτη -> Ρεθύμνης Νομός -> Αξός -> ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΝΙΑΣ