Ελλάδα -> Κυκλάδες -> Άνδρος -> Χώρα Άνδρου -> ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ