Ελλάδα -> Κυκλάδες -> Σαντορίνη -> Περίσσα -> ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟΣ