Ελλάδα -> Κυκλάδες -> Μήλος -> Πάχαινα -> ΝΗΡΗΙΔΕΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΣ