Ελλάδα -> Κρήτη -> Χανίων Νομός -> Κορφαλώνας -> ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ