Ελλάδα -> Επτάνησα -> Κέρκυρα -> Κάβος -> ΡΑΝΤΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ