Ελλάδα -> Κυκλάδες -> Μήλος -> Αδάμας -> ΤΣΑΚΑΝΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΣ