Ελλάδα -> Κρήτη
ΚρήτηΗρακλείουΛασιθίουΡεθύμνηςΧανίων
Ελλάδα

Το φρούριο Κουλέ στο λιμάνι του Ηρακλείου