ΚΕΡΚΥΡΑ

Το Ποντικονήσι όπως φαίνεται από το Κανόνι.