Grecja -> Macedonia -> Chalkidiki

CHALKIDIKI

Prosforiou Tower in Ouranoupoli