Grecia -> Thrace
ThraceEvrosRodopiSamothrakiXanthi
Grecia

The Lighthouse at Alexandroupolis.