Grecja -> Thessalia -> Trikala -> Panagia (Malakasiou)