Ελλάδα -> Κυκλάδες -> Άνδρος -> Χώρα Άνδρου -> ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ
Κράτηση: ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ, Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα, Νειμποριό, Χώρα Άνδρου, Άνδρος, Κυκλάδων
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα
Νειμποριό, Χώρα Άνδρου, Άνδρος, Κυκλάδων

Για να επικοινωνήσετε με το ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ :
Καλέστε το 9019015177* και αμέσως μετά το ηχητικό μήνυμα δώστε τον κωδικό του συγκροτήματος 29235 και πατήστε το πλήκτρο #. Η κλήση σας θα μεταβιβαστεί στο τηλέφωνο του καταλύματος. (Η υπηρεσία διατίθεται για κλήσεις εντός Ελλάδας)

* VOICETELEMEDIA από σταθερό: 1,56 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής τηλεφωνίας,
από κινητό: 1,59 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους κινητής βάσει λογαριασμού
Γραμμή παραπόνων υπηρεσίας: 2311260310