Κράτηση: NEPTUNO MAREBLUE, Ξενοδοχείο, Βάγιας 3, Αμμουδάρα, Ηρακλείου, Κρήτη
NEPTUNO MAREBLUE
Ξενοδοχείο
Βάγιας 3, Αμμουδάρα, Ηρακλείου, Κρήτη

Για να επικοινωνήσετε με το NEPTUNO MAREBLUE :
Καλέστε το 9019015177* και αμέσως μετά το ηχητικό μήνυμα δώστε τον κωδικό του συγκροτήματος 26832 και πατήστε το πλήκτρο #. Η κλήση σας θα μεταβιβαστεί στο τηλέφωνο του καταλύματος. (Η υπηρεσία διατίθεται για κλήσεις εντός Ελλάδας)

* VOICETELEMEDIA από σταθερό: 1,56 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής τηλεφωνίας,
από κινητό: 1,59 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους κινητής βάσει λογαριασμού
Γραμμή παραπόνων υπηρεσίας: 2311260310