, Ξενοδοχείο, Μητροπόλεως 54, Αθήνα, Αθηνών
Κράτηση: MAGNA GRECIA BOUTIQUE HOTEL, Ξενοδοχείο, Μητροπόλεως 54, Αθήνα, Αθηνών
MAGNA GRECIA BOUTIQUE HOTEL
Ξενοδοχείο
Μητροπόλεως 54, Αθήνα, Αθηνών

Για να επικοινωνήσετε με το MAGNA GRECIA BOUTIQUE HOTEL :
Καλέστε το 9019015177* και αμέσως μετά το ηχητικό μήνυμα δώστε τον κωδικό του συγκροτήματος 21742 και πατήστε το πλήκτρο #. Η κλήση σας θα μεταβιβαστεί στο τηλέφωνο του καταλύματος. (Η υπηρεσία διατίθεται για κλήσεις εντός Ελλάδας)

* VOICETELEMEDIA από σταθερό: 1,56 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής τηλεφωνίας,
από κινητό: 1,59 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους κινητής βάσει λογαριασμού
Γραμμή παραπόνων υπηρεσίας: 2311260310