Κράτηση: ΚΤΗΜΑ ΔΑΔΟΥΛΗ, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Παραλία Γρίτσας, Λιτόχωρο, Πιερίας
ΚΤΗΜΑ ΔΑΔΟΥΛΗ
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Παραλία Γρίτσας, Λιτόχωρο, Πιερίας

Για να επικοινωνήσετε με το ΚΤΗΜΑ ΔΑΔΟΥΛΗ :
Καλέστε το 9019015177* και αμέσως μετά το ηχητικό μήνυμα δώστε τον κωδικό του συγκροτήματος 30245 και πατήστε το πλήκτρο #. Η κλήση σας θα μεταβιβαστεί στο τηλέφωνο του καταλύματος. (Η υπηρεσία διατίθεται για κλήσεις εντός Ελλάδας)

* VOICETELEMEDIA από σταθερό: 1,56 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής τηλεφωνίας,
από κινητό: 1,59 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους κινητής βάσει λογαριασμού
Γραμμή παραπόνων υπηρεσίας: 2311260310