ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Χώρα, Αστυπάλαια, ΔωδεκανήσουΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Χώρα, Αστυπάλαια, ΔωδεκανήσουΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Χώρα, Αστυπάλαια, ΔωδεκανήσουΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Χώρα, Αστυπάλαια, ΔωδεκανήσουΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Χώρα, Αστυπάλαια, ΔωδεκανήσουΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Χώρα, Αστυπάλαια, ΔωδεκανήσουΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Χώρα, Αστυπάλαια, ΔωδεκανήσουΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Χώρα, Αστυπάλαια, ΔωδεκανήσουΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Χώρα, Αστυπάλαια, ΔωδεκανήσουΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Χώρα, Αστυπάλαια, Δωδεκανήσου
Κράτηση: ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Χώρα, Αστυπάλαια, Δωδεκανήσου
ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Χώρα, Αστυπάλαια, Δωδεκανήσου

Για να επικοινωνήσετε με το ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ :
Καλέστε το 9019015177* και αμέσως μετά το ηχητικό μήνυμα δώστε τον κωδικό του συγκροτήματος 29303 και πατήστε το πλήκτρο #. Η κλήση σας θα μεταβιβαστεί στο τηλέφωνο του καταλύματος. (Η υπηρεσία διατίθεται για κλήσεις εντός Ελλάδας)

* VOICETELEMEDIA από σταθερό: 1,56 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής τηλεφωνίας,
από κινητό: 1,59 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους κινητής βάσει λογαριασμού
Γραμμή παραπόνων υπηρεσίας: 2311260310