ΑΡΙΩΝ ΑΘΕΝΣ, Ξενοδοχείο, Αθήνα, Αθηνών
Κράτηση: ΑΡΙΩΝ ΑΘΕΝΣ, Ξενοδοχείο, Αγ. Δημητρίου 18, Αθήνα, Αθηνών
ΑΡΙΩΝ ΑΘΕΝΣ
Ξενοδοχείο
Αγ. Δημητρίου 18, Αθήνα, Αθηνών

Για να επικοινωνήσετε με το ΑΡΙΩΝ ΑΘΕΝΣ :
Καλέστε το 9019015177* και αμέσως μετά το ηχητικό μήνυμα δώστε τον κωδικό του συγκροτήματος 05179 και πατήστε το πλήκτρο #. Η κλήση σας θα μεταβιβαστεί στο τηλέφωνο του καταλύματος. (Η υπηρεσία διατίθεται για κλήσεις εντός Ελλάδας)

* VOICETELEMEDIA από σταθερό: 1,56 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής τηλεφωνίας,
από κινητό: 1,59 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους κινητής βάσει λογαριασμού
Γραμμή παραπόνων υπηρεσίας: 2311260310