Κράτηση: ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ, Παραδοσιακός Ξενώνας, Παλαιός Παντελεήμονας, Πιερίας
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
Παραδοσιακός Ξενώνας
Παλαιός Παντελεήμονας, Πιερίας